Skip to content

Veilig sportklimaat Vertrouwenscontactpersoon *VCP* Black Dragon Silat

Wanneer kun je terecht bij onze VCP?

Indien je ongewenste zaken bemerkt of hiervan onderwerp bent, en je wilt dit liever niet met je trainer, coach of het bestuur bespreken dan kun je contact opnemen met onze VCP Sandra. Heb je een algemene vraag over de VCP of over ongewenst gedrag dan mag je ook altijd mailen naar vcp.bds@gmail.com

Vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  •  Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van Black Dragon Silat op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

De gesprekken tussen jou en de VCP zijn vertrouwelijk. Wel kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken. Maar dit zal nooit zonder overleg met jou en toestemming van jou gebeuren.

De activiteiten van de VCP vallen onder verantwoording
van het bestuur. Bij het afsluiten van het seizoen en bij de afsluiting van het kalenderjaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.  Deze algemene gegevens worden anoniem gedeeld.

Onze protocollen m.b.t. ongewenste seksuele intimidatie en pestgedrag kun je via onderstaande buttons downloaden.

Sandra Vertrouwenscontactpersoon Black Dragon Silat

Mijn naam is Sandra en ik vervul de rol van vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Ik ben benaderbaar voor alle leden van zowel Shaolin Kempo Silat, Pencak Silat én het bestuur. Ik ben namelijk onpartijdig en alles wat je wil bespreken is 100% vertrouwelijk. Ik ben inmiddels al heel wat jaar betrokken bij de vereniging. Hopelijk maakt dat de stap om iets te melden iets minder groot. Ik heb een (HBO) achtergrond in het begeleiden van verschillende groepen en individuen met verschillende achtergronden (psychiatrie, complexe gedragingen enz), werk o.a. in de zorg en ik heb een speciale training gevolgd bij NCOF-NSF. 

Copyright 2024

Webdesign: Studio Wezendonk
Veilig sportklimaat