Skip to content

De oorsprong Shaolin Kempo Silat

De introductie van Shaolin Kempo in Nederland, vond begin jaren zestig plaats. Kempo vond vooral via Indonesië zijn weg naar Nederland, doordat KNIL-militairen er in de gordel van smaragd mee in aanraking kwamen. Ook vanuit Japan en de Verenigde Staten waaide een kempowind richting Nederland. 

In onze beleving heeft de Indonesische variant de belangrijkste stempel gedrukt op de hedendaagse Shaolin Kempo Silat. Het ‘Nederlandse’ Kempo vertoont namelijk veel technieken uit Pencak Silat, wat zijn oorsprong heeft in Indonesië.

De oorsprong van onze Kempo-stijl ligt bij Sifu Van Basten, directe leerling van Sifu Carl Faulhaber en Sifu Gerard Karel Meijers.

In 1967 kreeg Sifu | Guru (L.H.H.) Kneefel zijn eerste Shaolin Kempo lessen van Sifu van Basten te Arnhem.

In de vroegste periode, rond 1969 ontstond er een verschil van inzicht in het beoefenen van de gecombineerde vechtkunst, die Sifu Carl Faulhaber en Sifu Gerard Karel Meijers de naam Kempo hadden gegeven. De eerste tak, onder leiding van Faulhaber, wilde de traditionele vorm handhaven waarin duidelijke links te zien zijn met de Indonesische oorsprong. De tweede tak, onder leiding van Meijers, ambieerde een vermenging met het Japanse Kyokushinkai Karate.

Na de splitsing van bovengenoemde grondleggers heeft Sifu van Basten een samenwerkings-verbond gezocht met Sifu Rob Faulhaber en Sifu Lee Sing Parké – directe leerlingen van Sifu Carl Faulhaber – welke samen in de jaren ‘70 in Ede Shaolin Kempo lessen voortzetten.

In 1976 starte Sifu | Guru Kneefel zijn eigen kemposchool (Black Dragon Dieren) en sloeg met zijn kemposchool zijn eigen weg in.

Sifu | Guru Kneefel hechtte veel waarde aan de Indonesische oorsprong en kwam in 1973 in contact met (paatje) F.G. Drijssen en Guru Besar Phefferkorn (Pencak Silat-Setia Hati). Naast les in Shaolin Kempo kreeg sifu Kneefel van paatje F. Drijssen les in Pencak Silat. In 1980 behaalde Sifu Kneefel ook hier zijn Kepalah Pelatih.

Shaolin Kempo SIlat werd geboren
Sifu | Guru  Kneefel heeft de stijlen van de grondleggers van Shaolin Kempo in Nederland en de Pencak Silat-Setia Hati van paatje Drijssen – Guru Tua – en paatje Phefferkorn – Guru Besar – gecombineerd tot de stijl die sinds 1976 kenmerkend is voor Black Dragon Dieren: Shaolin Kempo Silat.

­Door de samenvoeging van deze Chinese en Indonesische krijgskunsten, doet deze prachtige stijl zijn naam echt eer aan. Sifu | Guru Kneefel schonk veel aandacht aan stijltrainingen waardoor hij Shaolin Kempo stijl-technisch naar een hoger niveau heeft gebracht. In 2016 heeft Sifu | Guru Kneefel de school deels overgedragen aan de door hemzelf tot meestergraad getrainde Sifu (E.H.B). Tankink. Samen gaven zij les in de traditionele stijl om de Chinees-Indonesische oorsprong onveranderd voort te zetten totdat Sifu | Guru Kneefel op 2 april 2021, na een kort ziekbed plotseling overleed.

 De traditie van onze bijzondere krijgskunst, de stijl, technische kennis tot op detail, uithoudingsvermogen, kracht en bijhorende spiritualiteit wordt door Sifu Tankink – protegé van Sifu Kneefel – tot op heden overgedragen aan nieuwe generaties.

Copyright 2024

Webdesign: Studio Wezendonk
Oorsprong Shaolin Kempo Silat